Zdravniško spričevalo

Kandidati za voznike motornih vozil, razen kategorije G, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni pregled. Po opravljenem zdravstvenem pregledu pri zdravniku specialistu medicine dela, športa in prometa kandidat dobi zdravniško spričevalo, ki velja tri leta od datuma izdaje.

Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika motornega vozila izda pooblaščena zdravstvena organizacija oziroma pooblaščeni zasebni zdravnik na podlagi pregleda osebe in vpogleda v zdravstveno dokumentacijo izbranega osebnega zdravnika.