Cenik

Učne ure vožnje
Paket 10 učnih ur vožnje - DIJAKI, ŠTUDENTJE        255,00 EUR
Paket 15 učnih ur vožnje - DIJAKI, ŠTUDENTJE        375,00 EUR

Paket 20 učnih ur vožnje - DIJAKI, ŠTUDENTJE        490,00 EUR

Paket 30 učnih ur vožnje - DIJAKI, ŠTUDENTJE        720,00 EUR

Usposabljanje iz teorije (tečaj CPP) + EKV                   80,00 EUR
na Dalmatinovi ulici 2, v Ljubljani
Tečaj prve pomoči                                                           30,00 EUR
Učna ura vožnje                                                               26,00 EUR

Samoocenjevanje in preverjanje znanja iz vožnje       15,00 EUR
Izdaja evidenčnega kartona vožnje                                 10,00 EUR

V ceno je vključen 22% DDV.