Cenik

Učne ure vožnje
Paket   5 učnih ur vožnje - DIJAKI, ŠTUDENTJE        117,50 EUR
Paket 10 učnih ur vožnje - DIJAKI, ŠTUDENTJE        230,00 EUR
Paket 15 učnih ur vožnje - DIJAKI, ŠTUDENTJE        345,00 EUR

Paket 20 učnih ur vožnje - DIJAKI, ŠTUDENTJE        450,00 EUR

Paket 30 učnih ur vožnje - DIJAKI, ŠTUDENTJE        660,00 EUR

Usposabljanje iz teorije (tečaj CPP) + EKV                   70,00 EUR
na Dalmatinovi ulici 2, v Ljubljani
Tečaj prve pomoči                                                           30,00 EUR
Učna ura vožnje                                                               25,00 EUR
Učna ura vožnje za dijake in študente                           24,00 EUR

Preverjanje znanja iz vožnje                                           15,00 EUR
Izdaja evidenčnega kartona vožnje                                 10,00 EUR

V ceno je vključen 22% DDV.