Založniška dejavnost

Podjetje Prometej d.o.o. je založnik in izdajatelj šolske dokumentacije.


Avtošolska dokumentacija

1. Register kandidatov
2. Dnevnik usposabljanja iz teorije
3. Evidenčni karton vožnje
4. Dnevni razvid vožnje